Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Rent vann til 70.000 i Tanzania
Av webmaster   Torsdag 8. juni 2017  Tilbake til Nyheter

I mange utviklingsland er det fortsatt stor mangel på tilgang til rent vann. Når tilgangen på rent vann er dårlig, drikker man det vannet man finner. Dette gjør mennesker syke, og rammer barna spesielt hardt. Trosgnisten Norge har de siste to årene gjennomført et stort vannprosjekt i Tanzania. Det er gjort i samarbeid med vår partnerkirke Faith Mission of Tanzania, som har 130 menigheter over hele landet. Prosjektet har en ramme på 1 million og er blitt finansiert gjennom TV aksjonen som ble tildelt Kirkens Nødhjelp for noen år tilbake.

Prosjektet er ferdigstilt nå og vi gleder oss stort over å se resultatene. Det er bygget 5 brønner/ vannstasjoner i distriktene Chato, Geita og Rorya. En befolkning på rundt 70.000 mennesker har nå fått tilgang til rent vann. Tidligere brukte de mye av sin tid på å hente vann og måtte gå 5-6 kilometer med sine vanndunker. Noen steder måtte de følges av sine menn og hente vann om natten, av frykt for tyver og bli utsatt for overgrep. Tilgang til rent vann gir en helt ny hverdag med forbedret helse, trygghet og utvikling. Våre venner i Tanzania takker så mye for hjelpen og håper at Trosgnisten kan være med å hjelpe enda flere i andre landsbyer hvor behovene er like store.