Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

NØDROP FRA NEPAL! Humanitær katastrofe - hjelpen må ut nå !
Av Kjell Bugge Halvorsen  Onsdag 29. april 2015  Tilbake til Nyheter

Flere områder er totalt ødelagte. Tusener er døde. Nøden er ubeskrivelig.
Titusener mangler mat, klær og tepper. Hus er ødelagte. Vi må hjelpe nå! Gi din gave i dag.
Vi har flere søstermenigheter i området som er rammet og som kan dele ut hjelp omgående!
Våre medarbeidere sender nødrop og ber oss om å støtte slik at de kan hjelpe barn og familier i nød.
De siste nyhetsmeldingene bare bekrefter nøden og det store behovet for nødhjelp.
Vi oppfordrer derfor inderlig – Hjelp oss nå ! Vi oppfordrer også kirker og menigheter om et ekstra offer.
Giro: 3630.20.83279 Merk giroen: « Katastrofehjelp til Nepal»