Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

Årsrapport Trosgnisten Misjon - 2002
Av Kjell Bugge Halvorsen  Torsdag 24. juli 2003  Tilbake til Nyheter

STERK VEKST I ARBEIDET MED OVER 100.000 MEDLEMMER I 9 LAND - og fadder- og nødhjelp når ut til stadig flere

I begynnelsen av mai var styret for Trosgnisten samlet til sitt årlige årsmøte. Et år går veldig fort, og det er med stor glede vi kan se tilbake på år 2002. I Trosgnisten misjon fokuserer vi vår innsats på å nå ut med evangeliet til unådde folk og stammer og etablere nye menigheter. Når vi gjennomgår rapportene fra våre ledere i de ulike land er det med glede og begeistring vi ser at en veldig fin vekst i arbeidet. Arbeidet teller derfor nå hele 103.101 medlemmer, fordelt på 1.903 menigheter i 9 ulike land. Vi fylles med ydmykhet og ærbødighet over å få være med i så rikt misjonsarbeid. Dette viser også at evangeliets gode nyheter når ut til stadig flere stammer og folkeslag. Disse menighetene blir da en base for å formidle hjelp til å dekke menneskene sine åndelige behov. I tillegg ser vi at disse lokalmenighetene også en av de mest effektive kanalene for vårt store sosiale hjelpeprogram med skoler, barnehjem, fadderhjelp, vannbrønner m.m.

Her hjemme i Norge har misjonsarbeidet hatt en fortsatt fin vekst og utvikling det siste året og vi passerte for første gang innsamlede midler på 1,5 millioner, noe som tilsvarer en økning på vel 7 % i forhold til fjoråret.

Trosgnisten Norge har i 2002 hatt flere viktige møter og aktiviteter som har vært med på å styrke arbeidet. Vi hadde gleden av å få besøk fra våre Dimitrij og Natasja Laptev fra Ukraina og David og Ketzy Prakasam fra India. På misjonskonferansen i høst deltok Åge Åleskjær, som er pastor i Norges største frimenighet Oslo Kristne Senter. Han uttrykte sin store glede av å være sammen med oss og han hadde stor respekt for arbeidet. I tillegg var Den Frie Evangeliske Forsamling og Sion Blomsterdalen meddarrangør på misjonskonferansen.

Representanter for ledelsen i Trosgnisten Norge har hatt gleden av å besøke våre venner på misjonsfeltet i Kenya og Rwanda. Det er alltid en inspirasjon å være ute på feltet. På denne måten får vi nærkontakt med arbeidet, ferske inntrykk og rapporter, samt ny inspirasjon til det videre arbeidet på hjemmefronten.

Ellers var det med stor sorg vi alle mottok meldingen om at misjonær Kjell Haugen døde 20 november 2002. Dødsfallet skjedde samme dagen som jeg og Gøran Duveskog med team ankom Migori misjonsstasjon i Kenya. Med dette har en drivkraft og pioner i misjonsarbeidet har lagt ned vandringsstaven og vi takker Gud for den store innsats Kjell har gjort i misjonen gjennom mange år.


KENYA – mektige møter og stor vekst
I februar måned stod Curt Johansen i spissen for vårt årlige pastorsseminar på hovedsenteret i Migori, sammen med David Prakasam fra India og Leif Løvgren fra Sverige. Dette seminaret samlet over 400 ledere fra arbeidet i Kenya og mange opplevde fornyelse og fikk ny inspirasjon.
Curt Johansen holdt også et lederseminar i juni måned.

Det store teltet som tidligere har vært brukt til Smålandskonferansen ble sendt ut til Kenya. David Duveskog og Sture Ståhl dro ut i september for å trene opp et team til å kunne både sette og og ta ned teltet. I denne forbindelse ble det også avholdt en tre dagers møte kampanje.

I november stod Gøran Duveskog og Kjell Bugge Halvorsen i spissen for en stor gruppereise med over 40 deltakere til Kenya. I tillegg til å besøke flere at misjonssentrene ble det holdt møtekampanjer både i Nairobi og i Migori.

I løpet av året er hele 3.500 mennesker et blitt døpt og tillagt i de ulike menighetene. Arbeidet i Kenya heter Maranatha Mission of Kenya og er delt inn i 15 regioner med totalt 1.224 menigheter med tilsammen 55.000 medlemmer. Det er 1.280 pastorer som arbeider og tjenestegjør i menighetene, i tillegg kommer et stort antall medarbeidere som står med i arbeidet.

En rekke hjelpeprosjekter har vært gjennomført og vi har i løpet av året fortsatt programmet med å skaffe rent vant. I løpet av året har det blitt bygget 13 nye drikkevannsbrønner. I tillegg har vi fokusert spesielt på utdanningssektoren med seminar for lærere, nye skolebøker og oppgradering av flere skoler med benker og tak. Dette har blant annet resultert i at 163 klasserom i 29 skoler har fått nye tak.Vi har i tillegg ferdigstilt 3 nye forskoler.


INDIA – økende motstand, men mange nye medarbeidere utrustes
I India opplever vi en stadig større motstand mot de kristne. Delstatsregjeringen i Tamil Nadu besluttet å gjøre evangeliseringsarbeidet enda vanskeligere ved å innføre en ny lov. Denne nye loven sa at det var straffbart å omvende en hindu gjennom tvang eller lokking. Videre sa loven at før en hinsu kunne bli døpt, måtte det avgjøres av en dommer. Hvis en pastor bryter dette forbudet, kan han risikere opp til 4 års fengsel.

Til tross for dette går Guds rike frem og i februar besøkte Gøran Duveskog, Birger Skoglund og Atle Yndesdal byene Madurai og Nandubar. Selv om det var spente forhold, gikk møtene veldig bra mange tusen samlet seg og mange opplevde frelse og å bli helbredet. Curt Johansson besøkte også India i oktober og holdt en lederkonferanse med 150 deltakere i Coimbatore.

På tross av sterk motstand har vår søsterorganisasjon India Pentecostal Assemblies, opplevd et veldig fremgangsrikt år. I løpet av året har 4.934 mennesker blitt frelst og 3.396 blitt døpt. Arbeidet i India har sin hovedbase i Sør India, men det er også nå etablert et stort arbeid i Nord India. Hovedmenigheten i Coimbatore teller nå 3.250 medlemmer. I løpet av dette året har arbeidet i India vokst videre og 7 nye menigheter er etablert. Totalt er det nå 315 menigheter med 27.697 medlemmer. Det er 255 pastorer som arbeider og tjenestegjør i menighetene. I tillegg er det et rikt barnearbeid med 9.455 barn som deltar i ulike grupper.

I hjelpearbeidet vokser arbeidet videre og den store grunnskolen i Mylekal har nå 648 elever. Ellers arbeides det godt gjennom en egen dataskole, sømskole og snekkerskole og mange forskoler og barnehjem. I spedalskekolonien Maruthamalai får 71 kvinner og menn regelmessig støtte og hjelp.


UGANDA – fem nye menigheter
Arbeidet i Uganda er fortsatt preget av en del uroligheter nord i landet, men arbeidet har hatt en fin vekst og det ble etablert 5 nye menigheter. I overkant av 200 menigheter er nå tilknyttet vårt arbeid i Uganda som ledes av Emmanuel Etochu. 1.719 nye mennesker ble tillagt menighetene som nå teller 8.104 medlemmer.

Ellers har er brønnboringsprosjekt resuletert i at 3 nye brønner er bygget.RWANDA – et land som gjennomrettes
I februar besøkte Curt Johansson, David Prakasam fra India og Leif Løvgren fra Sverige hovedmenigheten i hovedstaden Kigale. Opp til 3.000 mennesker deltok på møtene. På dagene ble det avholdt seminarer for tilreisende pastorer og menighetsarbeidere. Mange ble frelst og ble helbredet. Pastor Sadok er leder for arbeidet og han brenner virkelig for å bringe forsoning til dette krigspregede landet. Arbeidet består nå av 33 menigheter med 4.000 medlemmer. 30 pastorer tjenestegjør i menighetene.


KONGO – nytt arbeidselt
Kongo er et relativt nytt arbeidsfelt for Trosgnisten misjon og ledes av John Bulambo. Arbeidet teller nå 25 menigheter med til sammen 4.200 medlemmer. Det er 48 pastorer og evangelister som arbeider og tjenestegjør i menighetene.

TANZANIA
Vår søsterorgansisasjon i Tanzania har sitt senter i Mwanza og heter Faith Mission. Den nye lederen for arbeidet heter Edison Mugisha. I løpet av dette året har 6 nye menigheter blitt etablert og teller totalt 106 menigheter med til sammen 4.100 medlemmer.

Ellers videreføres et rikt arbeid på FILIPPINENE, ECUADOR, og UKRAINA.


ØKONOMI
Totalt hadde Trosgnisten Misjon i Skandinavia innsamlede midler på 13,5 millioner. Av dette utgjorde innsamlede midler i Norge 1,5 millioner. I tillegg mottok vi støtte fra SIDA på 3,8 millioner. Dette resulterte i samlede inntekter på 17,3 millioner.

Trosgnisten Misjon takker Gud for alle medarbeidere, underholdere og menigheter som gjennom år 2002 trofast har medvirket med sine forbønner og sine gaver. Gjennom dette har vi kunnet utføre store innsatser, både åndelig og timelig for mange mennesker i nød og fattigdom.