Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

Hjelper kommer fram
Av    Torsdag 3. mars 2005  Tilbake til Nyheter

Göran Duveskog og Birger Skoglund har nettopp kommet hjem (februar 2005)fra en reise i India. De besøkte også de områdene som ble rammet av flodbølgen. Våre samarbeidsmenigheter i Sørindia har opprettet flere team som søker opp områder som ennå ikke har mottatt hjelp. Takknemligheten er enorm fra dem som nå får hjelp til mat, klær og tak over hodet.

Dyp takknemlig
Vi er dypt takknemlig for alle gaver som er kommet inn til hjelpearbeidet etter Tsunami katastrofen i Sørøstasia. I den første uken i Januar hadde vi over 100 frivillige fra vår søstermenighet i Tamil Nadu, India som arbeidet med ulike hjelpeinnsatser. Deres rapporter om ulike hendelser er rystende. Nå fortsetter et team på 30 frivillige i ulike team.
Vi er dypt takknemlige for alle gaver som er kommet inn. Til sammen har Trosgnisten fått inn 1,2 millioner kroner fra innsamlede midler i Norge og Sverige, bidrag fra SIDA og fra Kirkens Nødhjelp i Norge.

Hjelpebehovet er stort i India
Hjelpebehovet er veldig stort. Et team av frivillige fra våre søstermenigheter i Sørindia møter daglig mange mennesker i de ulike leirene som er opprettet, som ikke har mottatt hjelp ennå, og de er svært takknemlig for den hjelpen de nå får.

Ødelagte fiskebåter
I fiskelandsbyen Nagappattinam hadde fiskebåtene blitt slengt rundt omkring av de store bølgene. Det var tidligere 315 familier, å var det bare 11 familier tilbake. De hadde mistet alt. Selv for de fattige bønderne langs sjølinjen var avlinger ødelagt og jordsmonnet nå så fylt av salt at de ikke trodde det gikk an å dyrke jorda lengre.

Nå behøver vi faddere
I byen Akkaraipattai hadde mange barn overlevd mens foreldrene omkom. Det steg opp et rop om hjelp til å ta hånd om de foreldreløse barna. To små barn gikk hånd i hånd på stranden og gråt. De fortalte at de nå bodde hos noen naboer men at foreldrene var dradd ut i havet. Trosgnistens barnehjelp vil søke faddere for mange av disse foreldreløse barna. I første omgang får de bo i familiehjem men det kan også bli aktuelt å bygge et barnehjem i området. Tusen mennesker døde i denne byen og 675 har mistet sine hjem.

Mirakuløs reddet
Midt i all nød finnes det en del solskinnshistorier. I Karaikal, på Tamil Nadus østkyst ved det Indiske Hav, pågikk søndagsgudstjenesten denne søndags formiddag. Kirken hadde en annen etasje. Noen som kom litt sent til gudstjenesten begynte å rope da de hadde sett bølgene som var på vei inn over stranden. Noen klatret opp på taket, andre sprang ut på veien. Hundre medlemmer ble dradd ut i havet. Straks deretter førte bølgen dem opp på en sandbanke. Ungdommene som hadde klart seg på taket på kirken kom dem til unnsetning og alle ble reddet. De var alle svært takknemlige.

Nye kontor for katastrofehjelpen
Fire nye kontor har blitt opprettet hvor Trosgnistens hjelpearbeidere deler ut hjelp til de trengende. Hver dag kommer mange barn og voksne for å få mat. Göran Duveskog og Birger Skoglund besøkte India i slutten av januar. Göran var mektig imponert over hvor godt hjelpearbeidet var organisert. Hjelpeteamene søkte opp områder som ennå ikke hadde fått hjelp for å unngå å tråkke opp i andres arbeid. Alle hjelpetrengende ble registrert og fikk utlevert et kort som de skulle vise fram når de skulle hente mat og utstyr. Hjelpen kommer fram og dem som får hjelp er dypt takknemlig.