Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

Store resultater for misjonen
Av Kjell Bugge Halvorsen  Lørdag 13. november 2004  Tilbake til Nyheter

Fadderunderhold til 37 nye barn og 26 sykler til nasjonale evangelister

Årets misjonskonferanse er akkurat avsluttet og vi kan se tilbake på en aktiv og flott helg. Denne konferansen har blitt en årlig tradisjon og ble i år arrangert for 13 gang.

Konferansen har som formål å informere og inspirere for misjon. Vi ønsker å være fokusert UTAD. Det er derfor en stor glede å se de flotte resultatene: 37 barn fikk fadderunderhold. I tillegg ble det samlet innpenger til 26 sykler til nasjonale evangelister. Dette er med på å gi en ny fremtid og livsmuligheter for barna. For evangelistene er dette et viktig redskap til å kunne komme ut til byer og landbygder med evangeliet og hjelp til folket.

Ellers ble vi velsignet med inspirerende og god forkynnelse. Curt Johansson talte friskt om viktighetn av å leve i et levende og fellesskap med Jesus. Dette er nøkkelen til å bevare troen i en utfordrende og krevende tid. Linda Graf Bergling hadde engesjerende forkynnelse og delte av egne erfaringer. Linda betjente også mange mennesker med kunnskapsord og individuell forbønn og betjening.

Camilla og Ingvar Hemnes ledet lovsangen hele helgen til stor glede og velsignelse.

Trosgnisten Misjon stod sammen med enighetene Evangeliekirken, Den Frie Evangeliske forsamling og Sion Blomsterdalen.