Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

Rapport fra Misjonskonferansen 2003
Av Kjell Bugge Halvorsen  Torsdag 6. november 2003  Tilbake til Nyheter

Følgende stikkord oppsummerer litt av inntrykkende fra helgen: - En fantastisk lovsang og sangglede - Aktuell og gripende forkynnelse -
Nesten fulle lokaler - Flere frelst og helbredet
- Sterk atmosfære - Flotte resultater for misjonen


Helgen 31. oktober - 2 november 2003 arrangerte Trosgnisten Misjon sin årlige misjonskonferanse i Bergen. Dette er den største enkeltsatsingen som Trosgnisten har i Norge. Arrangører i år var Trosgnisten Misjon Norge i samarbeid med Evangeliekirken i Bergen, Den Frie Evangeliske Forsamling og Sion i Blomsterdalen. Hovedtalere var Daniel Karlsen - evangelist og tidligere forstander i pinsebevegelsen og Gøran Duveskog ? evangelist og misjonssekretær i Trosgnisten Misjon i Sverige. Jostein Kirkenes og et team på rundt 30 stykker fra Evangeliesenteret stod for sang og lovsang. I tillegg deltok Synnøve Aanensen med sang.

Bevegelse frigjør
Gøran hadde akkurat kommet hjem fra en reise til Israel med over 40 deltakere. Denne gangen deltok også hans kone Carin på konferansen. Gøran talte fredagskvelden og vi merket allerede da et mektig Gudsnærvær. Han fokuserte på at det er noe som frigjøres når vi setter oss i bevegelse for Gud. Vi har alle et potensiale som er større enn det vi lever i, og brukte Gideon som eksempel. Ellers delte Gøren personlige opplevelser om da Gud på en spesiell måte har kommet i hans vei. Mange mennesker ble berørt og vi kjente at det var slått an en frisk tone som fortsatte hele helgen.

30 nye faddere
Lørdag kveld presenterte Wenche Mikkelsen misjonens fadderarbeid, gjennom ord og med bilder på storskjerm. I tillegg deltok Anne S. Halvorsen som også hadde vært med på misjonstur til India, i begynnelsen av oktober. Wenche har vært mange turer ute på feltet og formidler fadderhjelpens betydning på en måte som gjør at alle blir berørt. Etterpå hadde vi en fadderaksjon, med det resultat at 30 trengende barn fikk en fadder og nye livsmuligheter.

Fantastisk sangglede
Det var første gang Jostein Kirkenes og Evangeliesentermusikken deltok på misjonskonferansen, og det var et utrolig inspirerende besøk. De utstråler en glede og spontanitet i sang og musikk, som man skal lete lenge etter. I tillegg fikk vi gjennom de ulike vitnesbyrdene lytte til mirakel på mirakel, om hvordan Gud har grepet inn og forvandlet menneskers liv. Synnøve Aanensen hadde slått følge med sentermusikken og var også til stor velsignelse med sine sanger

Tjenersinn er nøkkelen
Gleden var også stor over å ha Daniel Karlsen med oss som hovedtaler denne helgen. Etter utvidelsen av menighetslokalet, rommer det nå rundt 280 mennesker og denne lørdagskvelden var det nesten fullt hus. Daniel reiser mye, både i innland og utland. Han har en unik måte å formidle budskapet på, med personlig innlevelse og egne erfaringer og opplevelser. Daniel pekte på viktigheten av å ha et tjenersinn og brukte Tabita i Apostlenes Gjerninger som eksempel. Det står om henne at hun var rik på gode gjerninger. Mange ble berørt av budskapet og ble betjent i ettermøtet.


To formiddagsmøter
Søndag formiddag talte Gøran Duveskog i Sion Blomsterdalen. Forstander Trygve Birkeland ledet møtet og det ble mektig møte, hvor Gøran fokuserte på Israel og paktforholdet mellom Gud og mennesker. Forstander Roy Wareberg fra Den Frie Evangeliske Forsamling ledet formiddagsmøtet i Evangelikirken, hvor Daniel Karlsen talte Guds ord. Temaet for prekenen denne formiddagen var ?Lev i den første kjærlighet?. Videre pekte han på viktigheten av å ha Jesus med i alle livets faser og det vi møter på.

Topp avslutning
På søndagskvelden hadde var det nesten helt full kirke, både hovedsal, småsal og galleri var oppfylt. Jostein og musikken slo an tonen allerede før møtestart, så de møtebesøkende ble møtt med frisk sang og musikk. Misjonsaksjonen var innrettet mot evangelisering blant unådde folkeslag og det ble samlet inn et flott offer, i tillegg til gaveløfter. Denne kvelden var det evangelisten Gøran som delte budskapet på en utrolig levende og klar måte, med flotte illustrasjoner. Han tok utgangspunkt i den blodsottige kvinne som rørte ved Jesus. Han pekte videre på det unike som skjer når mennesker blir berørt av Jesus og den enkeltes oppgave til å bringe mennesker til Jesus.

Det ble en sterk avslutning på møtet, hvor flere ble frelst og mange syke fikk forbønn og ble helbredet. Jostein Kirkenes og sentermusikken ledet sangen i møtet og det var rett og slett vanskelig å avslutte. Sangene tonet lenge etter det offisielle motet var slutt, og folk ville ikke går hjem.

Vi i Trosgnisten Misjon er veldig takknemlig for samarbeidet med Den Frie Evangeliske Forsamling og Sion i Blomsterdalen. Dette flotte samarbeidet har vokst frem over mange år og vi ser frem til nye felles satsinger i årene som kommer.