Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (10 år)
Mer info..
 

Intervju i avisen DAGEN
Av Kjell Bugge Halvorsen  Torsdag 6. november 2003  Tilbake til Nyheter

Onsdag 15/10-03 hadde avisen Dagen et to siders intervju med Kjell Bugge Halvorsen om hans arbeid og tjeneste som bedriftsrådgiver, leder for menighet og misjon.

Med Herren i næringslivet
Midt under et gedigent øl-kalas i Hannover er det en mann som griper tak i Kjell Bugge Halvorsen. – Er du religiøs, du? Du ser så glad ut, spør han. – Religiøs og religiøs. Jeg tror på Gud og det står jeg for, svarer Halvorsen. Med tysk dansemusikk og klirrende ølglass i bakgrunnen starter de to en lang, fortrolig samtale.

Kjell Bugge Halvorsen er opptatt av hverdagens muligheter. De sjansene en stadig får til å snakke med andre om tro. Anledningene som ofte ligger der som åpne dører til menneskene en har rundt seg.
- For ikke lenge siden stod jeg og leste et brev fra en annen kristen forretningsmann da en kollega kom bort til meg. Han så brevet og fortalte at han også kjente avsenderen. Det ble starten på en fin prat der jeg fikk fortelle noe om de verdiene jeg har og om hvem jeg tror på. Jeg viste ham også nettsidene til menigheten og misjonsorganisasjonen jeg har ansvar i. Så kan han senere lese mer, dersom han ønsker det. Gjennom slike ”møter” har jeg opplevd at flere har vist interesse for Guds rike. Jeg møter mange som søker Gud og som er åpne for evangeliet, forteller Halvorsen. Noen muntre slengbemerkninger om engasjementet han viser, tåler han gjerne.
- For et par uker siden kunne jeg fortelle kollegaene på jobben at jeg hadde brukt helgen på jakt og at jeg hadde skutt en elg. ”Det stemmer ikke helt overens med det budskapet du presenterer på nettsidene deres,” var det en som repliserte.


Tre arenaer
Kjell Bugge Halvorsen har valgt å tjene Gud på flere ulike arenaer. Én er næringslivet der han jobber som bedriftsrådgiver for Cap Gemini Ernst & Young. En annen er Evangeliekirken i Bergen der han er ledende eldste og leder for menigheten. En tredje er den skandinaviske misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten der han er leder for virksomheten i Norge. Bedriftsrådgiveren er sikker på at Gud er like nærværende i alle rollene.
- Det er ikke så fruktbart å sitte på bedehuset og synge ”Hør hvor det stormer der ute. Her inne er fredfylt og tyst.” Vi er ikke kalt til å gjemme bort vår tro, men til å dele. Da er det viktig at vi er med på steder der vi treffer andre mennesker på en naturlig måte, sier Halvorsen.
Vi treffer ham i lokalene til Cap Gemini Ernst & Young i Bergen. På verdensbasis er det 52.000 som jobber i selskapet. I Bergen er det rundt 40. Halvorsen viser rundt i bedriften der han inntil i fjor var med i ledergruppen og hadde ansvaret for salg og markedsføring. Nå har han valgt, å ta ansvar for et stort utviklingsprosjekt og jobbe som operativ bedriftsrådgiver. Han er spesialist på IT og bistår bedrifter i omstilling.
- Jeg må svare på et par e-poster som nettopp er kommet inn og ta en telefon. Er tilbake om to minutter, sier Halvorsen mens han byr på kaffe fra Cap Geminis moderne automat. På ferden gjennom det åpne kontorlandskapet gir han et par oppmuntrende kommentarer til en av kollegaene.
Kjell Bugge Halvorsen regner seg ikke som noen prototype på en kristen forretningsmann. Han skulle gjerne vært mer frimodig til å vise hvem han er og hva han tror.
- Det handler egentlig bare om å be Herren legge til rette gjerninger vi kan vandre i, og at vi så bruker de anledningene som gir seg. I utgangspunktet tror jeg vi er litt redde. Våger vi å gå over denne terskelen av frykt, vil vi som regel møte søkende mennesker med en åndelig lengsel, sier han.


Avholdsmannen
Kjell Bugge Halvorsen er totalavholdsmann. Nettopp dette standpunktet har han opplevd har vært en viktig døråpner til mange samtaler. En av disse dørene gikk opp under en messe i Tyskland.
- Selskapet jeg jobbet for hadde invitert sju-åtte kunder på tur til en stor teknologi og IT-messe i Hannover. Jeg var med som vert. På kvelden ble vi ledet inn i en stor hall der alle fikk hvert sitt litersbeger med øl. Jeg og en fire-fem andre spurte om å få cola. I den ene enden av hallen var det et orkester som spilte tysk ompapa-musikk. Når dette orkesteret tok pause, var det et nytt band i andre enden av hallen som tok over. Stemningen var høy, og flere danset på bordene. Da er det plutselig at en griper tak i meg og spør om jeg er religiøs. Jeg forklarer at jeg tror på Gud. Og slik innleder vi en fortrolig sjelesorgsamtale midt i denne enorme hallen der rundt 4000 mennesker var kommet til fest. Mannen fortalte at flere i familien hans var kristne. Han hadde forsøkt å tro selv også, men hadde ikke fått det til. Jeg fikk på en enkel måte si noe om min tro og jeg forsøkte å gi videre det håpet evangeliet gir. Da vi avsluttet samtalen tok han meg i hånden og spurte om jeg kunne be for ham. Jeg sa ja til denne invitasjonen, forteller Halvorsen.
- Det å være avholdsmann gir fantastiske muligheter for å evangelisere, fortsetter han. Når en sier at en ikke drikker alkohol, blir folk nysgjerrige på hvorfor. Jeg er ikke blant dem som tror at noen vil gå fortapt om de smaker et glass vin. Men jeg ser alkoholen som et enormt samfunnsproblem. Mot denne bakgrunnen er det bekymringsfullt at så mange kristne nå blir mer og mer liberale på dette området. Vi trenger å vise solidaritet med de svake. Et nei til alkohol har en viktig symboleffekt for de som er rundt oss. Dessuten gir et avholdsstandpunkt mulighet til å formidle noe mer om hva vi står for, sier Halvorsen. Han har ikke opplevd at avholdsstandpunktet har skapt avstand.
- Nærheten avgjøres mye av hvordan en omgås folk. Dersom en er åpen og sosial og viser de andre respekt for de valgene de gjør, tror jeg det går bra. Er en derimot en brennende pietist som stadig skal formane andre rundt seg, vil det nok bli vanskelig å være i et miljø der det naturlig er en del festing, alkohol, liv og røre, sier han.
Kjell Bugge Halvorsen kjenner mange kristne forretningsfolk. På ledernivå opplever han imidlertid at det ikke er så mange som er tydelige på hva de står for.
- Kan det være at det fremdeles ikke er fullt ut akseptert at kristne gjør karriere i næringslivet?
- Jeg har fått få negative reaksjoner. Langt tilbake var det en som møtte meg med bibelverset om at jeg ikke skulle elske verden. Jeg tror det er viktig at vi er vare så vi ikke får kjærlighet til tingene i verden. Samtidig har vi et kall til å nå ut til menneskene som lever sammen med oss. Da må vi være til stede.


Næringsliv og menighet
Kjell Bugge Halvorsen har vært i næringslivet i 20 år. Det har blitt mye hard jobbing for å nå konkrete mål. Gjennom hele denne perioden har han også vært med i eldsterådet i Evangeliekirken som tidligere bar navnet Maran Ata. I tillegg leder han den norske avdelingen av misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten som arbeider i ti land på fire ulike kontinenter.
- Hva er forskjellen på å være leder i næringslivet og i menighet og misjon?
- Bibelen er den beste læreboken i ledelse. Prinsippene som blir brukt i næringslivet finner en igjen i Guds ord. . Forskjellene mellom å ha lederverv i næringslivet og det å lede en menighet er likevel store. I næringslivet vil det være mer fokus på resultater og et veldig trykk når målene ikke blir nådd. Konsekvensene kan bli tøffe både for ledere og avdelinger som ikke oppnår det de skal. I menigheten er det viktig at lederne har en hyrdefunksjon og at en inkluderer alle uansett om de fungerer som de skal i en tjeneste eller ikke. I menigheten må det være mer romslighet, tålmodighet, langmodighet og alle disse flotte ordene en finner i Bibelen. Dessuten har menigheten helt andre inspirasjonskilder enn næringslivet. Her er det Gud som står bak arbeidet og vi blir ledet av Den Hellige Ånd. Samtidig tror jeg menighetene kan ha noe å lære av næringslivet – spesielt når det gjelder det å ta i bruk nye arbeidsmetoder.
- Så du ønsker ikke å gjøre Evangeliekirke til den mest målrettede menigheten i Bergen?
- Vi har satt opp seks klare mål som vi ønsker å arbeide mot. I år fokuserer vi spesielt på to av dem. Det ene er evangelisering. Det andre barne- og ungdomsarbeid der vi for første gang har ansatt en medarbeider på deltid.


Farlig ghetto
Kjell Bugge Halvorsen trives med å forkynne. Han tror det er en fordel at han som forkynner og menighetsleder har et ”vanlig” yrke, på lik linje med de andre medlemmene i menigheten.
- Jeg tror det er bra at jeg er en del av det pulserende arbeidslivet på samme måte som de fleste andre i menigheten. På denne måten har jeg kontakt med grasrota og med den hverdagen folk flest lever i. Jeg tror det er farlig om vi havner i åndelige ghettoer. Alle trenger vi å møte mennesker som tenker annerledes så vi blir utfordret på det vi står for. Jeg tror jobben i næringslivet gjør meg til en bedre menighetsleder. Samtidig fører engasjementet i menigheten til at jeg alltid kan dele ferske beretninger om det Gud gjør med de jeg møter i arbeidet, sier Halvorsen.
En kollega ringer på mobilen, og bedriftsrådgiver Halvorsen må ta en liten pause. Når han kommer igjen har tankene vendt tilbake til disse mulighetene hverdagslivet byr på.
- Jesus kalte oss til å være menneskefiskere. Det er viktig at vi ikke flytter gudsdimensjonen inn i kirker og bedehus. Jesus hadde ikke noe menighetslokale. Han levde blant folket. For ikke lenge siden kom en kvinne i menigheten og fortalte meg om en tur hun hadde hatt til Syden. Underveis var det en som var blitt syk. Kvinnen hadde fått lov til å be for den syke. Hun fortalte at hun aldri hadde opplevd Guds nærvær så kraftig som akkurat der og da. Det er et sterkt vitnesbyrd når kvinnen nå er over 70 år og har gått jevnlig på møter stort sett hele livet.
- Hvilke råd har du å gi til de som opplever at de ikke klarer å leve ut kristenlivet på arbeidsplassen?
- Det kan være bra å begynne med å gjøre opp status. Hvem vet at du er en kristen? Og hvem vet det ikke? Hvilke initiativ har du tatt for å komme folk i møte og dele det du tror på? Vi må være ærlige i en slik evaluering. Når vi taler sant om hvordan situasjonen er, kan vi sette oss noen konkrete mål. Her er det viktig at vi tar Herren med på råd og at vi ikke gaper for høyt. Generelt tror jeg det er avgjørende at vi lever ærlig og åpnet og at vi viser interesse for menneskene vi har rundt oss. Vi må tro at Gud har en tanke med at både vi og kollegaene våre er ansatt der vi er. Bruker vi i tillegg tid i bønn er jeg sikker på at Gud vil åpne dører og legge ting til rette ganske fort, sier Kjell Bugge Halvorsen.