Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (5 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (5 år)
Mer info..
 
Tuyishime Brayani
Rwanda (3 år)
Mer info..
 

Nyheter

Rehabiliteringssenter for voldsutsatte kvinner i Kongo

 I Kongo pågår fortsatt en verdens verste kriser. Hundretusener av mennesker er til enhver tid på flukt. Mangel på rent vann og sanitærløsninger truer liv og helse. Barn rekrutteres av ulike grupperinger som barnesoldater. De isoleres fra samfunn og familie, og mister framtiden sin. Seksualisert vold, massevoldtekter og seksuelt slaveri brukes bevisst som våpen for å ydmyke, skremme og kontrollere motparten. For å hjelpe disse sårbare menneskene vil Trosgnisten bygge et «Rehabiliteringssenter». Her vil vi gi menneskelig og åndelig veiledning, men også betale for legebesøk og medisinsk hjelp.  Les mer...

Misjonsreise til Kenya - November 2015

I November deltar pastor og misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen på Trosgnistens Internasjonale konferanse på Migori i Kenya. Denne konferansen avholdes annethvert år og samler lederene for alle kirkene som er med i Trosgnistens arbeid. Dette arbeidet vokser og omfatter nå søster-menigheter i 12 land rundt omkring i verden og står i et menighetsfellesskap med 2.500 menigheter som totalt har over 200.000 medlemmer. Vi skal også følge opp prosjektet for Kjell Haugen Memorial Building på Migori + et større vannprosjekt i Tanzania. Bildet viser mursten som brukes til bygging av senteret på Migori. Kjell Bugge Halvorsen er sammen med leder for arbeidet John Abisai. Les mer...

NEPAL - Hjelpen når frem

Trosgnistens søsterorganisasjon i Nepal jobber med å dele ut nødhjelp til landsbyer som ligger på avsidesliggende steder. De har nylig vært i Dhading og delt ut hjelp til rundt 300 familier. For å nå frem til byen måtte de først bruke lastebiler, deretter esler og til slutt bære for hånd.

Teamet forteller om ødelagte hus, skoler og kirker. Mange har mistet venner og familie.
Folket et utrolig takknemlig for den livsviktige hjelpen.

 

Les mer...

NØDROP FRA NEPAL! Humanitær katastrofe - hjelpen må ut nå !

Flere områder er totalt ødelagte. Tusener er døde. Nøden er ubeskrivelig. Titusener mangler mat, klær og tepper. Hus er ødelagte. Vi må hjelpe nå! Gi din gave i dag. Vi har flere søstermenigheter i området som er rammet og som kan dele ut hjelp omgående! Våre medarbeidere sender nødrop og ber oss om å støtte slik at de kan hjelpe barn og familier i nød. De siste nyhetsmeldingene bare bekrefter nøden og det store behovet for nødhjelp. Vi oppfordrer derfor inderlig – Hjelp oss nå ! Vi oppfordrer også kirker og menigheter om et ekstra offer. Giro: 3630.20.83279 Merk giroen: « Katastrofehjelp til Nepal» Les mer...

Flott testamentarisk gave til Trosgnisten

De var to flotte mennesker som levde nøkternt og enkelt, med et stort hjerte for andre. Han døde for noen år siden og hun døde i fjor. De hadde ingen barn og ingen arvinger. Da testamentet ble gjort kjent, viste det seg at alle deres verdier skulle deles på Trosgnisten Misjon, en annen misjonsorganisasjon og Evangeliekirken. Nå har vi oppfylt deres ønske og mer enn 2 millioner er fordelt til sosiale hjelpeprosjekter for barn i India, Kenya, Tanzania og Kongo. Videre blir det støtte til bygging av kirker i Kongo, Uganda og Tanzania. En stor takk til to som levde for andre.  Les mer...

Innsamlingsaksjon for Filippinene - 2013

Trosgnisten Misjon sin søsterorganisasjon som har mer enn 250 menigheter på Filippinene.  

Misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen var nylig sammen med lederen for arbeidet Mariluo Navarro. Hun kunne fortelle om dramatiske meldinger og desperate rop om hjelp. Trosgnisten har også mange fadderbarn på Filippinene, barnehjem, bibelskole og kirkebygg.

Trosgnisten har startet opp en nødhjelpsaksjon og vi kanaliserer vår hjelp ut gjennom sosialarbeidere og medarbeidere fra lokale kirker som kjenner behovene.
Les mer...
Side: 1  2  3  ... 14  15  16