Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Bilde # 7 Lederhilsen


Hvile - gir ny kraft !


Vi er nå midt inne i den fine sommertiden, med lyse kvelder og etter hvert litt mer sol og varme. Mange har et håp om å få oppleve avveksling, fint vær og et avbrekk i en travel hverdag. I denne anledning har jeg stanset opp igjen ved disse to versene i Salme 23.2-3 ”Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han gir meg ny kraft, han leder meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.”

 

Her taler salmisten om hvilens vann og om ny kraft. I hele naturen er det slik at det er en tid for såing og en tid for høsting. Det er en tid for arbeid og en tid for hvile. Jorden ble skapt på seks dager og på den syvende dagen hvilte Gud. Vi arbeider fem eller seks dager i uken, men den syvende dagen – søndag – skal være en hviledag. Vi er i virksomhet 12-14 timer i døgnet og bør ha 6-8 timer med hvile.

 

Problemet for mange er at man ikke får dekket behovet for hvile. Tiden for arbeid og aktivitet tar en stadig større del av døgnet. Det betyr at tiden for hvile blir mindre og mindre. Man merker ikke dette med det første, men over tid opplever man underskudd og mangel på kraft og energi.

 

Da er det herlig å se nøkkelen som David peker på i den mest kjente Salme i Bibelen. Han var i en situasjon hvor han levde så nært Herren, at han lot seg lede til hvilens vann. Det innebar at han lyttet til hva Herren mente var til det beste for ham, og fulgte etter det. Ofte styrer vi alt for mye og lar ikke Herren og Den Hellige Ånds røst få herredømme i våre liv. David ble ledet til en fantastisk herlig plass – til HVILENS VANN. Dette er sted hvor man ikke skal streve eller utføre noe selv, men bli betjent av Mesteren og kun være i Hans nærhet.

 

I denne stillingen ved hvilens vann får vi oppleve at Herren møter oss – han GIR NY KRAFT. I alt vårt arbeid og på vår vandring som kristen bruker vi kraft og energi. Når vi møter store utfordringer og problemer blir det ofte overforbruk. En hovednøkkel i kristenlivet er derfor å kunne leve i det nære fellesskapet med Herren på en slik måte at vi gir Ham anledning til å føre oss til hvilens vann. Der kan vi være i Hans nærhet, motta ny inspirasjon og kraft videre på vandringen.

 

La den herlige sommer og ferietid som ligger foran, bli en tid hvor Herren får lede deg til steder hvor du finner hvile. Da vil du få ny kraft til nye oppgaver og utfordringer som ligger foran.

Ha en velsignet sommer !

 

Beste hilsen

 

Kjell Bugge Halvorsen

misjonsleder