Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Kongo

Kongo er et relativt nytt arbeidsfelt. 27 menigheter - 4600 medlemmer. Leder: John Bulambo.
Trosgnisten vil nå prioritere innsats for å få etablert et hovedsenter som kan danne grunnlag for videre vekst og utvikling.