Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Bilde # 3 Misjonsland

Trosgnisten Misjon virke i 9 ulike land, både i Afrika, Asia og Øst-Europa. Misjonærer og bistandsarbeidere er stadig i virksomhet ute på feltet.

Over 1.500 nasjonale pastorer og andre medarbeidere samarbeider med Trosgnisten i de ulike misjonslandene. Totalt har vi ca. 1.900 søstermenigheter med ca. 100.000 medlemmer. Over 10.000 barn får månedlig hjelp gjennom fadderunderhold, på matstasjoner, barnehjem og skoler.

Ved å trykke på menypunktet til venstre vil du få frem faktainformasjon om det enkelte land og om Trosgnisten sitt arbeid i landet.