Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Bilde # 19 Om Trosgnisten

Trosgnisten Misjon er en skandinavisk misjonsorganisasjon som har sitt virke i mange land, både i Afrika, Asia og Øst-Europa. Arbeidet drives idag i 9 ulike land. Misjonærer og bistandsarbeidere er stadig i virksomhet ute på feltet. Over 2.500 nasjonale pastorer og andre medarbeidere samarbeider med misjonen i de ulike misjonslandene. Totalt har vi 2.650 søstermenigheter med ca. 240.000 medlemmer. Over 10.000 barn får månedlig hjelp gjennom fadderunderhold, på matstasjoner, barnehjem og skoler.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1970. Hovedkontoret ligger i Bollnäs i midt Sverige og er forankret i Bethel-forsamlingen Runemo. Norgeskontoret ligger i Bergen og er forankret i Evangeliekirken Bergen.

Trosgnistens visjon er å arbeide for å fullføre oppfylle Jesu misjonsbefaling som er uttrykt i Matteus evangelium 28.19-20: "Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."