Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Bilde # 17 Equador

Trosgnisten samarbeider med endel nasjonale forsamlinger. Leder: Gabriel Quinde. Støtter et par matstasjoner for fattige barn i slummen. 3 grunnskoler. Leder: Juan Alvarado

Fakta:
Befolkning: 10,8 mill
Tilvekst: 2,4%
Antall år før befolkningen fordobles: 29 år
Lesekyndige: 69%
Levealder: 66 år
Språk: Spansk, Quenchua