Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Støtt en evangelist

Misjonsbefalingen
Jesus gav sine etterfølgere i oppdrag å videreføre hans tjeneste om å forkynne evangeliet i hele verden. Det er misjonsbefalingen som gjelder oss alle.

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-20

Men som vi vet er det fortsatt mange uevangeliserte områder som enda ikke har hørt evangeliet. For oss i Norden er det ikke så lett å dra ut på egen hånd for å nå mange av disse menneskene. Derfor legger vi i Trosgnisten Misjon stor vekt på å trene nasjonale evangelister. De kjenner språket og kulturen og er effektive innhøstingsarbeidere. Men for at de skal kunne dra ut trenger de støtte og underhold. Vi har nå mange inspirerte nasjonale evangelister som STÅR KLAR til å dra ut, men MANGLER UNDERHOLD.

For kun kr. 200,- i måneden kan du får DIN STEDFORTREDER ved å støtte en nasjonal evangelist.

Navn
Telefon
E-post
Adresse
Postnr    Poststed  
Overskrift
Forespørsel
Mann eller kvinne
Land

Kode
( Alle felter med uthevet skrift er påkrevd )